DOSTUPNÉ BÝVANIE PRE VŠETKY GENERÁCIE

Za posledných 19 rokov v meste Poprad klesol počet obyvateľov v priemere dvojnásobne viac v porovnaní s inými mestami. Za 19 rokov počet obyvateľov klesol o viac ako 6000. Mesto historicky kleslo pod hranicu 50 000 obyvateľov, dôsledkom čoho prichádza o zhruba milión eur každoročne z podielových daní.  Vyriešením otázky bývania je možné dostať počet obyvateľov opäť nad hranicu 50 000. Tento trend chceme zvrátiť prijatím konkrétnych opatrení v oblasti bývania, ktoré prinesú dostupnejšie bývanie v Poprade pre všetky generácie.

Kvalitné a dostupné bývanie je základom každého dobre rozvíjajúceho sa mesta. Nedostatok dostupného bývania naopak rozvoj mesta brzdí. Uvedomujeme si dlhé roky neriešenú otázku bývania. Chceme, aby v Poprade mohol žiť každý. Chceme, aby bol Poprad opäť vo voľbe bývania na 1. mieste.

Máme pripravenú dlhodobú politiku bývania. Našou hlavnou prioritou je výstavba nájomných štartovacích bytov súčasných aj nových Popradčanov a Popradčanky. Chceme sprístupniť bývanie mladým rodinám s deťmi, no rovnako zabezpečiť dôstojné a cenovo dostupné bývanie pre seniorov. Okrem výstavby bytov považujeme za kľúčový rozvoj nových lokalít a naštartovanie výstavby nových rodinných domov, ktorú podporíme prípravou kvalitnej infraštruktúry (cesty, siete).

POSTAVÍME 1250 DOSTUPNÝCH BYTOV PRE MLADÝCH

Územný plán počíta v Poprade s výstavbou až pre 24 000 nových bytov, vrátane už tých postavených. Našim cieľom je postaviť prvých 1250 bytov v horizonte 10 rokov. Hlavnou podmienkou je, aby tieto byty boli dostupné pre mladých ľudí.

Formou vlastníctva a prevádzky sú to:

  • mestské štartovacie byty, ktoré budú k dispozícii nájomcovi najviac po dobu 5 rokov. Klasickým príkladom nájomcu je lekár alebo sestrička, ktorí prišli za prácou do Popradu, bývajú v štartovacom byte, no medzitým si nájdu životného partnera, za pár rokov sa im zvýši príjem, už si môžu zobrať hypotéku a sťahovať sa do vlastného Popradského bytu
  • mestské, verejno-súkromné nájomné byty, kde budú s rôznou formou regulovaného nájomného môcť bývať mladé rodiny, alebo aj naši seniori
  • družstevné byty, ktoré budú kombináciou nájomných bytov s možnosťou odkúpenia

Financovanie výstavby je potom kombináciou prostriedkov z rozpočtu, prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania a kombinácia verejných a súkromných zdrojov (tzv. verejno – súkromné partnerstvo).

A KDE BUDE 1250 BYTOV STÁŤ?

V prvom volebnom období (2022 – 2026) začneme v prvej fáze ihneď s prípravou sídliska v lokalite Juh IV Merťuky a to výstavbou verejnej infraštruktúry a sietí. Vieme tu postaviť ihneď 180 bytov. Následne vytvoríme podmienky pre ďalších minimálne 200 bytov.

V druhej fáze pôjdeme modelom verejno-súkromného partnerstva. To znamená napríklad vykonanie jednoduchých pozemkových úprav, postavenie ciest, chodníkov, sietí, osvetlenia. Za tento vstup bude mesto od developera požadovať byty. V tejto fáze pôjde o lokality:

V druhom volebnom období (2026 – 2030) pôjde o lokality:

Že je to nereálne?

Len za posledné 4 roky bolo v Poprade dostavaných viac ako 600 nových bytov. Bohužiaľ, ani jeden mestský nájomný. Mnohé z týchto bytov zívajú prázdnotou, lebo boli drahé a kupované len ako investícia. 600 nových bytov a Poprad sa ďalej vyľudňuje, práve preto že tieto nové byty nie sú dostupné bežným Popradčanom.

VYTVORÍME STAVEBNÉ POZEMKY S INFRAŠTRUKTÚROU PRE VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMOV

Čo sme okrem dostupného bývania mohli mať každý rok za výpadok na podielových daniach pri poklese počtu obyvateľov pod 50 000?