ENERGETIKA

Čaká nás náročná zima a ďalšie neľahké roky spôsobené energetickou krízou. Vysoké ceny elektriny a plynu budú musieť tlmiť vlády krajín aj samotná Európska únia. No aj samospráva v meste Poprad dokáže pre svojich občanom priniesť riešenia, ktoré ušetria naše peňaženky, budú predchádzať energetickej chudobe a zároveň zabezpečia hospodárnejší a udržateľnejší život pod Tatrami.

V mestských budovách rekonštrukciou a modernizáciou najmä školských zariadení dokážeme mestu každoročne ušetriť náklady na prevádzku. Preto presadíme kompletné zateplenie školských objektov spolu s modernizáciou vykurovacej technológie. Výbojkové pouličné osvetlenie vymeníme za úsporné LED svietidlá. Taktiež zavedieme na území mesta energetický manažment a poskytneme túto službu malým a stredným podnikom.

Aby sme minimalizovali dopady krízy na samotného občana mesta Poprad, je potrebná efektívna, dobre plánovaná a riadená výroba a spotreba tepla prostredníctvom Popradskej energetickej spoločnosti, ktorá je v rukách mesta. Toto sa dotkne každého Popradčana napojeného na centrálny zdroj tepla. Veľký priestor na šetrenie tvoria strechy našich panelákov, kde vieme osadiť fotovoltaické panely, ktoré ušetria dôležitú časť elektrickej energie obyvateľov bytových domov.