Číslo na kandidátke: 45

IGOR WZOŠ má 54 rokov, je vyštudovaný sociológ, v súčasnosti pôsobí ako Predseda predstavenstva Slovak Smart City Clustra, je poslancom Mestského zastupiteľstva v Poprade a poslancom Prešovského samosprávneho kraja. Počas pôsobenia na pozícii 1.viceprimátora mesta Poprad sa prioritne venoval energetike, smart city riešeniam a školstvu. Stál pri zrode Popradskej energetickej spoločnosti a združenia Slovak Smart City Cluster. Je spoluautorom Programu rozvoja mesta Poprad s výhľadom do roku 2040 a Koncepcie Smart City Poprad. Nadšenec pre „smart energy“ a pre mesto Poprad ako také.