Číslo na kandidátke: 14

JAKUB JOCHMAN má 32 rokov, vyštudoval STU, odbor inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, pracuje v Národnej diaľničnej spoločnosti na pozícii špecialista majetkovej správy na úseku prevádzky diaľnic a rýchlostných ciest. Vo voľnom čase je rozhodca ľadového hokeja. Má jasnú predstavu o rozvoji dopravy, prevádzky cestných komunikácii mesta a o investíciách v meste.