Číslo na kandidátke: 29

JOZEF NAZAREJ má 53 rokov, z ktorých 13 rokov pôsobil ako profesionálny cyklista a reprezentant SR. V roku 2013 založil cyklistický klub mládeže, v ktorom je trénerom.  V súčasnosti prevádzkuje cyklistický obchod. Zaujíma sa o rozvoj cyklodopravy v meste, podporu športu a športových organizácií, podporuje budovanie nájomných bytov pre  mladé rodiny a zveľaďovanie Spišskej Soboty, ktorá je jeho rodiskom a bydliskom.