Číslo na kandidátke: 2

MARTIN BALOGA má 41 rokov, študoval a pracuje ako architekt – urbanista a ako externý školiteľ na Ústave manažmentu Oddelenie priestorového plánovania STU Bratislava. Je členom výkonnej komisie Európskej rady pre priestorové plánovanie so sídlom v Bruseli. Venuje sa najmä územnému plánovaniu, pôsobil v Rade pre priestorové plánovanie mesta Poprad a tvoril Územný plán mesta Poprad. Chce žiť v slušnom a funkčnom meste.