Číslo na kandidátke: 1

MILADA BABNIČOVÁ má 53 rokov, je vyštudovaný stavebný inžinier, v stavebníctve pôsobí celý svoj profesijný život. Venuje sa téme energetickej náročnosti budov, využitiu obnoviteľných zdrojov energie pri projektovaní a pri prevádzke budov. Zároveň je Milada stredoškolský učiteľ technických predmetov na Strednej odbornej škole v Poprade. Plánuje sa ďalej angažovať pri obnove škôl a obnove ich technického vybavenia.