Číslo na kandidátke: 3

RADOSLAV BEDNÁR má 32 rokov, pôsobí v netradičnom zamestnaní – opravuje kostolné organy, na ktorých zároveň aj hrá. Venuje sa kultúre, ktorú je potrebné rozvíjať aj v mestských častiach.