Číslo na kandidátke: 5

SLAVOMÍR BOŽOŇ má 51 rokov, je vyštudovaný inžinier v odbore pozemné stavby a vyštudovaný ekonóm. V súčasnosti pracuje ako vedúci stavebný inžinier projektant, stavebný dozor a projektový manažér pre štrukturálne fondy. V minulosti pôsobil ako poslanec Mestského zastupiteľstva v Poprade, predseda a člen Komisie výstavby a majetku. Stavbár a projektant, ktorého mesto Poprad potrebuje.