KRÍZOVÝ MANAŽÉR PRE POPRAD

Len za posledné obdobie majú Popradčania čerstvo v pamäti krízy, ktorým sme spoločne čelili. Aj tento čas ukázal, aká dôležitá je súdržnosť a solidarita. Avšak riešenie krízových situácií nemies byť len v rukách občanov. Dôležitý je líder, ktorý pomôže občanom v čase krízy a prevedie ich týmto zložitým obdobím.

Vo svojej viac ako 20 ročnej kariére som nazbieral cenné skúsenosti v riadení kríz. Krízovým situáciám som čelil na dennej báze. Či už priamo v teréne alebo z riadiacich pozícií, kde som riadil tímy profesionálov či už na regionálnej alebo celoslovenskej úrovni.

Mesto Poprad, aj vzhľadom k situácii s vyľudňovaním, kedy počet obyvateľov klesá a mestská kasa prichádza o zhruba 1,4 milióna eur, musí mať jasno v tom, ako priniesť peniaze späť do rozpočtu a nakopnúť rozvoj mesta. Spolu s tímom odborníkov pripravíme konkrétnu a jasnú dotačnú stratégiu. Aký typ projektov a z akých zdrojov budeme tieto rozvojové aktivity financovať budú základom tejto stratégie. Zdroje z EÚ či plánu obnovy sú veľkou príležitosťou pre Poprad. Preto hneď od prvého dňa pripravíme zásobník projektov na rozvoj mesta tak, aby mestu Poprad neušlo ani jedno euro z európskych fondov či iných zdrojov. Pripravíme projekty, ktoré budú plniť záujmy mesta z dlhodobého hľadiska, než je len jedno volebné obdobie.

Zodpovedný líder, ktorý má v rukách mestský rozpočet sa jednoducho musí pozerať na rozvoj mesta aj z dlhodobého hľadiska. Práve vtedy dokáže mestu priniesť výsledky, ktoré Popradčania skutočne pocítia na lepšej kvalite života v našom meste. Som presvedčený, že zodpovedný líder, nie len v časoch krízy, musí sledovať záujmy mesta ako z krátkodobého tak aj z dlhodobého hľadiska. Rýchle a jednoduché víťazstvá možno vedia priniesť ľúbivé fotky na sociálne siete, no v skutočnosti tie najvážnejšie problémy neriešia.

Aj posledné skúsenosti miest a obcí ukázali, že samosprávy sa nesmú spoliehať len na vedenie štátu. Zodpovedné mesto musí mať priestor na to, aby v kríze pomáhala svojim občanom. Preto do vedenia mesta prinesiem manažérsky prístup a zodpovedné hospodárenie mesta tak, aby v čase krízy Poprad dokázal Popradčanom vždy pomôcť.