MESTO ODDYCHU A ŠPORTU

Láska k športu spája všetkých Popradčanov. Naša tradícia a vzťah k športu má hlboké korene. Poprad  bol a vždy bude športovým mestom. Na úspechy našich športovcov sme právom hrdí. Je preto našou prioritou, aby mesto Poprad aktívne pomáhalo pri budovaní kvalitných podmienok pre rozvoj športových talentov. Preto budeme klásť veľký dôraz na silnú podporu športu v meste. Proaktívne budeme pristupovať k rozvoju športovej infraštruktúry, budovať nové a modernizovať staré športoviská. Okrem mládežníckeho športu budeme silným partnerom v podpore profesionálnych športových klubov, pre ktoré pripravíme spravodlivý a transparentný plán financovania.

Popradu už roky chýba nový mestský park. Miesto na oddych či voľnočasové aktivity pre všetky generácie. Miesto, kam sa budú radi vracať mladé rodiny s deťmi, či spoločné miesto, kde budú svoj voľný čas tráviť aj staršie generácie. Preto začneme s výstavbou celomestského rekreačného parku. V kombinácií s revitalizáciou existujúcich lokálnych parčíkov či vnútroblokov, spravíme z Popradu mesto s kvalitným verejným priestorom pre všetky generácie.

Ako prirodzenú súčasť kvalitného verejného priestoru a športovej infraštruktúry považujeme aj rozvoj cyklistickej dopravy. Preto vybudujeme infraštruktúru tak, aby sme cyklotrasami prepojili mestské časti a zároveň okolité obce s mestom Poprad. Popradčanom ponúkneme alternatívu využitia cyklistickej dopravy vybudovaním bezpečných segregovaných cyklistických chodníkov, ktoré spoja centrum mesta s jednotlivými mestskými časťami. Zameraním sa na rozvoj cyklistickej infraštruktúry mesto Poprad odľahčíme od náporu áut v centre mesta a zároveň poskytneme nové možnosti športového vyžitia.

VYBUDUJUME NOVÝ MESTSKÝ PARK

PREPOJÍME MESTSKÉ ČASTI CYKLOCHODNÍKOM

BUDEME VYVÁŽENE PODPOROVAŤ POPRADSKÝ ŠPORT