PARKOVANIE PRE KAŽDÉHO POPRADČANA

Do Popradu denne prichádza množstvo áut. Či už z okolitých obcí, alebo autá priamo domácich Popradčanov. Dlhodobý trend ukazuje, že počet áut na domácnosť rastie každým rokom. Okrem domácich Popradčanov však do mesta denne cestujú vlastným autom tisícky obyvateľov z okolitých obcí. Je jasné, že z dlhodobého hľadiska tento nápor aktuálna kapacita parkovacích miest nemôže zvládať. Preto je potreba rýchlo konať.

Naším systémovým riešením dlhodobého problému s  parkovaním je nastavenie spravodlivej parkovacej politiky, ktorá zvýhodní rezidentov a zabezpečí bezproblémové parkovanie pre Popradčanov. Systém parkovania nastavíme tak, aby Popradčania nemuseli tráviť čas hľadaním voľných parkovacích miest a parkovanie v blízkosti ich domova či práce bolo ľahko dostupné.

VYTVORÍME NOVÉ PARKOVACIE MIESTA NAJMÄ PRE JUŽANOV

V minulosti sa pri výstavbe bytov na juhoch uvažovalo s maximálne jedným parkovacím miestom pre byt (resp. aj dvoma bytmi na jedno auto). Pokusy riešiť túto problematiku z posledného obdobia nás presvedčili o nehospodárnosti pri výstavbe a veľmi malom navýšení kapacity parkovacích miest. Pri slovíčku parkovací dom sa mnohým Južanom zdvihne tlak, keď si pomyslia na čerstvo postavené „architektonické skvosty“ – betónové strašidlá.

Chceme ponúknuť parkovanie hodné 21. storočia a zmeniť názor obyvateľov na výstavbu moderných parkovacích domov, zvonku pôsobiacich dojmom zvislej záhrady a s oddychovou zónou na strechách týchto objektov. Súčasťou týchto parkovacích objektov následne vedia byť služby občianskej vybavenosti (napr. práčovne, cukrárne, výdajne miesta pre dôchodcov a podobne).

Moderné mestá pristupujú k vytláčaniu áut z vnútroblokov, kde vznikajú parčíky, fontány, altánky a ihriská. Tam, kde je priestor na Juhoch len vo vnútrobloku, využijeme terénne nerovnosti, aby sme objekty čo najviac zasadili do terénu, prípadne „pod zem“, aby sme dosiahli efekt neviditeľnosti parkovacieho domu. Nebudete sa z okna pozerať na betónovú opachu, ale na príjemné zelené funkčné dielo.

Lokality, na ktoré sa prioritne zameriame sú: pri Výkriku, na ulici Ludvíka Svobodu, na ulici Šrobárovej a pri Aréne Poprad. Už teraz vieme, že v každej lokalite je to úplne iný typ objektu, ktorý bude funkčne slúžiť obyvateľom okolitých ulíc, no ulahodí aj ich oku.

ZAVEDIEME SPRAVODLIVÚ PARKOVACIU POLITIKU