Popoludnie s občanmi 1.10.2022 – František Majerský