Stretnutie s občanmi 5.10.2022 – František Majerský