ŠKOLSTVO 21. STOROČIA

Deti sú naša budúcnosť. Potrebujeme im však vytvoriť podmienky tak, aby nemuseli vyrastať v škôlkach mimo Popradu, kým sú ich rodičia v práci. Rozšírenie kapacít materských škôl na území mesta je prioritou. Je naším cieľom, aby mesto dokázalo garantovať každému dieťaťu miesto v materskej škole v čo najbližšej vzdialenosti od domova.

Staršie deti sa potrebujú vzdelávať a potrebujú na to tvorivé prostredie. Väčšina popradských škôl je z minulého storočia. Stav školských zariadení je nevyhovujúci. Preto presadíme rozsiahlou rekonštrukciu a modernizáciu školských zariadení tak, aby spĺňali prvky vzdelávania pre 21. storočie.

Rekonštrukciou a modernizáciou školských zariadení dokážeme mestu každoročne ušetriť náklady na prevádzku. V čase kedy čelíme extrémne vysokým cenám energií, považujeme za kľúčové prijať systémové opatrenia, ktoré pomôžu zefektívniť náklady na prevádzku školských zariadení.  Preto presadíme kompletné zateplenie školských objektov spolu s modernizáciou vykurovacej technológie.

ROZŠÍRIME KAPACITU MATERSKÝCH ŠKÔL

ZMODERNIZUJEME TECHNICKÝ STAV ŠKÔL Z PLÁNU OBNOVY